PRIVACYBELEID

Updated as of May 23, 2018

Deze PRIVACYBELEID is bedoeld om voor u de informatie te beschrijven die we verzamelen, hoe die informatie kan worden gebruikt, met wie deze kan worden gedeeld, en uw keuzes over dergelijk gebruik en deze openbaarmakingen. We raden u aan deze PRIVACYBELEID aandachtig te lezen. Als u vragen heeft over onze privacypraktijken, raadpleegt u Neem contact met ons op via deze website voor informatie om contact met ons op te nemen.

      
 1.          Welke informatie verzamelen we?

          We kunnen informatie over u verzamelen wanneer u onze Sites bezoekt of onze Services gebruikt, waaronder de volgende:

          
               
  • Internetprotocoladres ("IP-adres")             
  • Het type browser dat u gebruikt bij het gebruik van onze services, inclusief de 'user agent' van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari en andere browsers)             
  • Hardwaremodel, besturingssysteem, browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL             
  • Uw geografische locatie             
  • Uw tijdzone             
  • De bron van verkeersverwerving
 1. Hoe gebruiken we deze informatie?

          We kunnen onze Services leveren, personaliseren en verbeteren door de informatie die we over u hebben te combineren en te gebruiken om te begrijpen hoe u onze Services gebruikt en ermee communiceert. We kunnen de informatie die we over u hebben ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

          
               
  • bieden, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van relevante functies, inhoud en services.

               
  • Hulp voor adverteerders en uitgevers om relevante advertenties aan te bieden in hun apps en websites.

               
  • Maak analyses en rapporten voor interne doeleinden. Deze analyses en rapporten kunnen verzamelde of anonieme informatie bevatten.

               
  • Detecteren en verdedigen tegen frauduleuze, beledigende of onwettige activiteiten.

                
        
   1.          Hoe delen we deze informatie?

            We zullen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen niet delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw toestemming. We verkopen, licentiëren of delen geen informatie die onze gebruikers individueel identificeert met bedrijven, organisaties of individuen buiten Polarity. We zullen uw informatie op de volgende manieren delen:

            
                 
    • Onze leveranciers, onderaannemers en zakelijke partners ('serviceproviders'): we kunnen uw gegevens delen met onze serviceproviders die uw persoonlijke gegevens verwerken om diensten aan ons of namens ons te leveren. We hebben contracten met onze serviceproviders die hen verbieden de informatie over u die zij verzamelen of die we aan hen verstrekken met anderen te delen of voor andere doeleinden te gebruiken.

                 
    • Fraudepreventie: we kunnen de persoonlijke informatie die we over onze gebruikers verzamelen, openbaar maken wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om vermoedelijke illegale of frauduleuze activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of erop te reageren of om de veiligheid, rechten en vrijheden te beschermen of eigendom van ons, onze gebruikers of anderen.

                 
    • Wetshandhavingsdoeleinden en openbare veiligheid: op verzoek van of vereist door overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties, rechtbanken of toezichthouders, of anderszins om te voldoen aan de wet, kunnen we alle informatie vrijgeven die we hebben over onze gebruikers. We kunnen informatie die over u is verzameld openbaar maken om wettelijke rechten uit te oefenen of te beschermen of om te verdedigen tegen juridische claims. We kunnen ook worden gevraagd de persoonlijke gegevens van een persoon openbaar te maken in reactie op een wettig verzoek van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

                 
    • Verkoop of fusie van ons bedrijf: we kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij als wij of een van onze gelieerde ondernemingen betrokken zijn bij een bedrijfsreorganisatie (bijvoorbeeld een verkoop, fusie of andere overdracht van activa).

                 
    • Adverteerders en advertentienetwerken: adverteerders en advertentienetwerken plaatsen advertenties (inclusief gesponsorde links in zoekresultaten) op onze site. Deze bedrijven kunnen informatie verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer, browserinformatie en zoekopdrachten, terwijl u onze Site en Services gebruikt. Ze kunnen ook cookies en andere technologieën gebruiken om deze informatie te verzamelen wanneer u onze site bezoekt, zoals hieronder wordt beschreven.
   1. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologie?

            Wij gebruiken cookies, pixeltags, webbakens en soortgelijke bestanden of technologieën om de informatie die we automatisch verzamelen over uw computer-, apparaat- en productgebruik te verzamelen en op te slaan. We gebruiken de term 'cookies' in dit beleid om te verwijzen naar cookies en al dergelijke vergelijkbare technologieën die automatisch informatie verzamelen wanneer u onze services gebruikt. U kunt meer informatie vinden over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid hier .     
         
    1.          Hoe lang bewaren we de informatie?

             We bewaren deze gegevens drie maanden lang. We kunnen er ook voor kiezen om bepaalde informatie die u ons verstrekt te anonimiseren, zodat deze niet meer aan u kan worden toegeschreven als we deze willen bewaren voor langere tijd.     
          
     1.          Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

              We handhaven technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden voor uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging. De beveiligingsmaatregelen omvatten firewalls, gegevensversleuteling, fysieke toegangscontroles voor onze datacenters en autorisatiecontrolemogelijkheden voor toegang tot informatie. Hoewel we ons inzetten voor het beveiligen van onze systemen en services, bent u verantwoordelijk voor het beveiligen en onderhouden van de privacy van uw wachtwoord (en).     
           
      1.          Uw rechten

               Personen in bepaalde landen, waaronder de Europese Economische Ruimte, hebben bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Afhankelijk van wettelijke uitzonderingen, hebt u mogelijk het recht om toegang tot persoonlijke gegevens te vragen en om deze informatie bij te werken, te verwijderen of te corrigeren. Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, raadpleeg dan Contact opnemen op deze website voor informatie om contact met ons op te nemen. Voor zover onze verwerking van uw persoonlijke gegevens valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vertrouwen wij op uw toestemming. Als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.